Contact

Als u nog vragen heeft, stuurt u dan een mail naar onderstaand email-adres.

Wilt u ons ook ondersteunen in de vorm van sponsoring of wilt u ons deze dag ondersteunen als vrijwilliger, neem dan contact met ons op!
 

 
Organisatie Rondje om de Koepel

Reina Robbertsen
Tel: 06-22108361
 
Ton van Vuren
Tel: 06-51312209
E-mail adres: t.van.vuren@t2h.nl
 
Henk van Voorst
Tel: 06-23243482
E-mail adres: h.voorst8@upcmail.nl
 
Gert van Dalen
Tel: 06-40168883
E-mail adres:  gert.vandalen@planet.nl 
 
 
 
Let op:
Deelname aan het Rondje om de Koepel geschiedt voor eigen risico! 
De Organisatie Rondje om de Koepel noch de mede-organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel.

Van alle bezoekers en of deelnemers wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de bezoeker of deelnemer zelf aansprakelijk!
De Organisatie Rondje om de Koepel behoudt zich het recht voor om het Rondje om de Koepel af te gelasten. Bijvoorbeeld in geval van slechte weersomstandigheden.