Parcours

1km

5km


10km
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via menu contact.
Deelname aan het Rondje om de Koepel geschiedt voor eigen risico!
 
 
De organisatie noch de mede- organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel.
Van alle bezoekers en of deelnemers wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de bezoeker of deelnemer zelf aansprakelijk!