Inschrijven

 Voor-inschrijven

 
U kunt zich t/m 2 oktober 00.00u voor-inschrijven via www.inschrijven.nl. 
 
U betaalt bij voorinschrijving:

1 km loop € 3,50 (voor iedereen die in 2008 of later geboren is)
5 km loop € 6,00
10 km loop € 7,50
 
 
Na- inschrijven op 5 oktober

Na-inschrijven kunt u op 5 oktober vanaf 12.00 uur tot een half uur voor de start bij restaurant De Goudsberg. Hier kunt u ook uw startnummer ophalen.
 
U betaalt bij na-inschrijving:
 
1 km loop € 5,50 (voor iedereen die in 2008 of later geboren is)
5 km loop € 8,00
10 km loop € 9,50
 
Bij na-inschrijving gaarne betalen met gepast geld, pinnen ter plaatse is niet mogelijk.
 
Privacy / regels AVG

De organisatie van ‘Rondje om de Koepel’ doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen.
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 
Uw persoonlijke gegevens worden door ‘Rondje om de Koepel’ nooit aan anderen beschikbaar gesteld, ook niet als u bijvoorbeeld een profiel op www.inschrijven.nl heeft aangemaakt.
Als u zich inschrijft voor ‘Rondje om de Koepel’ krijgt alleen de organisatie de beschikking over de gegevens die u invult in het inschrijfformulier.
 
De organisatie van ‘Rondje om de Koepel’ beschikt via Inschrijven.nl over de mogelijkheid om alle inschrijvingen via e-mail te benaderen (zoals het versturen van een electronische nieuwsbrief).
De organisatie bepaalt zelf hoe lang ze inschrijfgegevens wil bewaren. Organisatoren kunnen zelf persoonsgegevens wijzigen en verwijderen.
 
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De organisatie van ‘Rondje om de Koepel’ houdt zich aan deze regels.
 
 
   
Tijdregistratie Racetimer

De tijdregistratie wordt gedaan door Racetimer. U krijgt een tag die aan het startnummer vast is bevestigd.
U kunt niet lopen met een eigen chip of tag.
 

Instructie dragen startnummer:

Klik op de afbeelding voor uitvergrote afbeelding:
Inschrijven
 
 
Prijzen, prijsuitreiking met tijden

Dit jaar zijn er wederom prijzen beschikbaar gesteld door Onderweegs & De Groot Accountants & Adviseurs
 
Voor alle 1 km deelnemers is er na afloop gratis een herinnering en een pannenkoek.
 
Er zijn prijzen beschikbaar voor de 1 km deelnemers voor de eerste 3 meisjes en de eerste 3 jongens.
 
Er zijn prijzen beschikbaar voor de 5 km en 10 km deelnemers voor de eerste 3 dames en de eerste 3 heren.
 
Prijsuitreiking 1 km             13.50 h.
Prijsuitreiking 5 km             16.00 h.
Prijsuitreiking 10 km           16.00 h.
 
De prijsuitreiking vindt plaats op het terras van Pannenkoekenhuis De Goudsberg.
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via menu contact.
 
 
 
Let op:
Deelname aan het Rondje om de Koepel geschiedt voor eigen risico! 
De Organisatie Rondje om de Koepel noch de mede-organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel.

Van alle bezoekers en of deelnemers wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de bezoeker of deelnemer zelf aansprakelijk!
De Organisatie Rondje om de Koepel behoudt zich het recht voor om het Rondje om de Koepel af te gelasten. Bijvoorbeeld in geval van slechte weersomstandigheden.