Contact

Als u nog vragen heeft, stuurt u dan een mail naar onderstaand email-adres.

Wilt u ons ook ondersteunen in de vorm van sponsoring of wilt u ons deze dag ondersteunen als vrijwilliger, neem dan contact met ons op!
 

 
Bert Berkhof
Tel: 06-22450127
E-mail adres: bertberkhof@outlook.com
 
Ton van Vuren
Tel: 06-51312209
E-mail adres: t.van.vuren@t2h.nl
 
Henk van Voorst
Tel: 06-23243482
E-mail adres: h.voorst8@upcmail.nl
 
 
 
Deelname aan het Rondje om de Koepel geschiedt voor eigen risico!
 
De organisatie noch de mede- organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel.
Van alle bezoekers en of deelnemers wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de bezoeker of deelnemer zelf aansprakelijk!